يکشنبه, 3 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / داخلی . استان .
  • ساعت : ۱۲:۱:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 
  • کد خبر : ۴۴۵۸
آگهی اعلام داوطلبی
آگهی اعلام داوطلبی جهت نمایندگان کارکنان در هیات تشخیص صلاحیت

بدینوسیله از کلیه داوطلبان نمایندگی کارکنان در هیات تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی کار دعوت می‌شود تقاضای کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/02/19 به اداره تشکل‌های کارگری و کارفرمایی سازمان کار و و امور اجتماعی استان تحویل نمایند.

تذکر:

1- به تقاضاهایی که خارج از مهلت مقرر تحویل داده شوند، ترتیب اثر داده نمی‌شود.

2- نماینده کارکنان در هیات تشخیص، نباید داوطلب عضویت در شورای اسلامی کار باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0