جمعه, 26 شهريور 1400
عنوان گروه خبري / صنعت نفت . عمومی .
  • ساعت : ۱۳:۵۵:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ 
  • کد خبر : ۴۴۷۳
مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه شماره 015/ILPC-99

پیرو ارسال دعوتنامه شرکت در مناقصه شماره 015/ILPC-99  با موضوع ارزیابی چرخه حیات محصول شرکت پتروشیمی ایلام، به اطلاع مناقصه گران محترم میرساند که مهلت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تمدید گردید:

مهلت ارائه پیشنهادات: ساعت ۲۴ مورخ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

جلسه بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0