جمعه, 26 شهريور 1400
عنوان گروه خبري / داخلی . استان . صنعت نفت .
  • ساعت : ۱۳:۵۶:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ 
  • کد خبر : ۴۴۷۴
تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه شماره 014/ILPC-99

پیرو ارسال دعوتنامه شرکت در مناقصه شماره 014/ILPC-99  با موضوع طراحی، ساخت و نصب واحد بازیابی هگزان شرکت پتروشیمی ایلام به اطلاع مناقصه گران محترم میرساند که مهلت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تمدید گردید:

مهلت ارائه پیشنهادات: ساعت ۲۴ مورخ  ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

جلسه بازگشایی پاکت های الف و ب: ساعت ۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

جلسه بازگشایی پاکت ج (پیشنهاد قیمت): ساعت ۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0