جمعه, 26 شهريور 1400
  • ساعت : ۸:۳۴:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ 
  • کد خبر : ۴۴۸۴
مناقصه تكمیل بلوكA مجتمع مسكونی (ابنیه ،تاسیسات برقی و مكانیكی) شركت پتروشیمی ایلام
شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد پروژه تکمیل بلوک A مجتمع مسکونی (ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی) خود را با برآورد حدودی 60 میلیارد ریال از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.

لذا جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران بدینوسیله  از شرکت های  واجد  شرایط  دعوت  میگردد در صورت تمايل به شرکت در اين مناقصه، از تاریخ 07/06/1400 به سامانه الکترونیکی معاملات شرکت پتروشیمی ایلام به  نشانی samim.ilampetro.com مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام و حداکثر تا ساعت 24:00 مورخ 20/06/1400 مدارک ارزیابی کیفی را تکمیل و به سامانه مذکور ارسال نمایند. 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه الکترونیکی معاملات شرکت پتروشیمی ایلام انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، جهت ثبت نام، دریافت نام کاربری و کلمه عبور سامانه و راهنمایی، با شماره تلفن 08432723948 تماس حاصل نمایند.

اسناد مناقصه پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه، از طریق سامانه الکترونیکی معاملات به مناقصه گران واجد صلاحیت ارسال خواهد شد.

مناقصه گر لازم است توانایی تودیع ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به میزان 3,000,000,000 ریال را داشته باشد (در مرحله ارزیابی کیفی نیاز به ارایه ضمانتنامه نمی باشد).

آدرس:   ایلام- چوار- نرسیده به روستای آبزا- مجتمع پتروشیمی ایلام

پورتال اطلاع رسانی و برگزاری الکترونیکی معاملات:   samim.ilampetro.com

تلفن:    5-08433360782      داخلی:  4245  یا  3003

فکس:   08432723948 

کدپستی:   6936159700

سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه آمده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0