پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اولویت‌های پژوهشی :

سنتز اقتصادي هر كدام از مواد شيميائي كه در پتروشيمي ایلام از خارج از كشور یا به صورت انحصاری تهيه مي شود

كاهش يا بازيافت گازهاي ارسالي به مشعل هاي مجتمع

روش های نوین در تصفیه ی پساب و حذف آلاینده های موجود در آن

مدیریت انتشار کربن

مدیریت و بهینه سازی مصرف حامل های انرژی شامل آب، برق، گاز، هوا،نیتروژن،بخار

جداسازی و تبدیل DSO تولیدی از واحد SRU   به DMDS  جهت فروش و کاهش اثرات سو این ترکیب از سیستم

و بهینه سازی پکیج آب ترش واحد SRU جهت زدودن ترکیبات گوگردی از آب ترش واحد.

ايجاد ارزش افزوده براي Waste Liqud كارخانه

ساخت کاتالیست های مصرفی واحدهای پلیمری HDPE

راهکارهای کاهش مصرف کاتالیست درواحد  HDPE

مطالعات بازار  پلیمر جهت بازار سازی و بازار یابی گرید های تولیدی پتروشیمی ایلام

ساخت پایلوت از واحد ها و تجهیزات جهت کاربردهای پژوهشی و فنی

شبیه سازی پایا (استاتیک) و پویا (دینامیک) واحد های پتروشیمی ایلام و قسمت های مختلف واحد ها

تاثیر پارامترهای مختلف خوراک در راندمان واحدها و کیفیت محصولات

طراحي و تدوين سيستم كنترل و پايش خوردگي

افزایش راندمان حرارتی مبدل های واحدهای بهره برداری با استفاده از تکنولوژی های نوین درمقیاس صنعتی

ارزیابی کیفیت پساب خروجی شرکت پتروشیمی ایلام به لحاظ کاربرد در فضاي سبز

امکان سنجی تولید اکسیژن در واحد هوا

امکان سنجی تولید آرگون در واحد هوا


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0