يکشنبه, 3 مرداد 1400
  • ساعت : ۹:۲۹:۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 
  • کد خبر : ۴۴۰۴
مناقصه نصب و راه اندازی ایستگاه سنجش آلاینده های زیست محیطی
آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی مناقصه گران شماره مناقصه: ILPC/99-011 شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد"خرید، نصب و راه اندازی ايستگاه سنجش آلاينده هاي زيست محيطي" را با برآورد حدودی53,600,000,000ریال از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای واگذار نماید.

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی مناقصه گران

شماره مناقصه: ILPC/99-011

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد"خرید، نصب و راه اندازی ايستگاه سنجش آلاينده هاي زيست محيطي" را با برآورد حدودی53,600,000,000ریال از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای واگذار نماید.

لذا جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران بدینوسیله از شرکت های واجد شرایط دعوت میگردد مدارک و مستندات مورد نیاز مندرج در سایت شرکت(ilampetro.com) را حد اکثر تا تاریخ 10/10/1399به آدرس ذیل  ارسال نمایند.

آدرس: ایلام-چوار نرسیده به روستای آبزا- مجتمع پتروشیمی ایلام- ساختمان نیروگاه-دبیرخانه کمیسیون معاملات

کدپستی:   6936159700 

تلفن: 5-08433360782      داخلی 4071-3071

                                         روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0