جمعه, 26 شهريور 1400
  • ساعت : ۸:۳۶:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ 
  • کد خبر : ۴۴۱۴
مزایده فروش حدود 3000 تن PGH غیر استاندارد و ضایعاتی
شركت پتروشيمي ایلام در نظر دارد سه محموله (Off spec) انحراف جزئی از استاندارد تولید با کیفیت و آنالیز متفاوت به شرح ذیل را در قالب مزایده عمومی بفروش برساند. شرکت کنندگان محترم میتوانند برای یک یا تمامی محصولات ضایعاتی پیشنهاد قیمت ارسال نمایند

 

شماره مزایده: ILPC-99-006

شركت پتروشيمي ایلام در نظر دارد سه محموله (Off spec)  انحراف جزئی از استاندارد تولید با کیفیت و آنالیز متفاوت به شرح ذیل را در قالب مزایده عمومی بفروش برساند.

شرکت کنندگان محترم میتوانند برای یک یا تمامی محصولات ضایعاتی پیشنهاد قیمت ارسال نمایند

مشخصات و تضمین  شرکت در مزایده محصولات ضایعاتی:

محصول شماره 1:

 مقدار 1500  تن PGH (Off spec)  انحراف جزئی از استاندارد واقع در بندر انزلی طالب آباد- مخازن شرکت زبدگان نفت ( ایران مارین سرویس سابق) کد پستی : 4313189351  مبلغ تضمین  330 میلیون تومان ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره IR330210000001000150967965 پست بانک کد 01054 به نام شرکت پتروشیمی ایلام

محصول ضایعاتی شماره 2:

مقدار  350  تنPGH  ضایعاتی  در استان مرکزی- شهرستان آشتیان- شهرک صنعتی مزرعه نو شرکت باران غزل خیابان 204 قطعه 59  کدپستی : 3963148457  مبلغ تضمین 45  میلیون تومان ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره IR330210000001000150967965 پست بانک کد 01054 به نام شرکت پتروشیمی ایلام

محصول ضایعاتی شماره 3:

 مقدار 1000 تن PGH  ضایعاتی در مخزن مجتمع پتروشیمی ایلام واقع در ایلام - چوار -مجتمع پتروشیمی ایلام مبلغ تضمین 120 میلیون تومان ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره IR330210000001000150967965 پست بانک کد 01054 به نام شرکت پتروشیمی ایلام

توجه:

 اسناد مزایده و آنالیز هر یک از محصولات ضایعاتی بر روی وب سایت پتروشیمی ایلام در دسترس بوده  و آنالیز اعلامی صرفاً جهت راهنمایی خریداران ارائه می گردد و فروشنده اعلام می‏دارد که خریداران الزاماً خود بایستی نسبت به نمونه برداری و آزمایش محصول اقدام نمایند و فروشنده مسئولیتی از این بابت نمی‏پذیرد.

لذا از کلیه خریداران دعوت میگردد در صورت تمایل به شرکت در مزایده ،با مشاهد آنالیز اعلامی محصول و اسناد مزایده مندرج در سایت شرکت (ilampetro.com)  را دریافت و ضمن مراجعه به آدرس مخازن اعلامی فوق الاشاره از تاریخ درج آگهی از ساعت 8 صبح لغایت 15  برای نمونه برداری از مخازن موصوف را انجام و پیشنهاد قیمت خود برای هر محصول به صورت پاکت جداگانه و تا تاریخ 1399/10/21 به دبیرخانه کمسیون معاملات مجتمع پتروشیمی ایلام به آدرس: ایلام-چوار- نرسیده به روستای آبزا- مجتمع پتروشیمی ایلام کدپستی: 6936159700   ارسال نمایند. کمیسیون معاملات ساعت 10 در تاریخ 23/10/99 نسبت به بازگشائی پیشنهادات واصله در محل مجتمع اقدام و برنده مزایده تعیین خواهد شد، حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مذکور بلامانع است. ضمناً تلفن همراه به شماره 09124477561 آقای شیرزادی پاسخگوی سؤالات خریداران محترم می‏باشد.

به استناد بند پ ماده 14 ردیف 22 آئین‏نامه معاملات شرکت پتروشیمی ایلام در رد و یا قبول پیشنهادات واصله مختار می‏باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0