سه‌شنبه, 24 فروردين 1400
  • ساعت : ۱۱:۱۵:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ 
  • کد خبر : ۴۴۲۰
مزایده فروش هگزان ضایعاتی
آگهی های مزایده شماره : ILPC-99/007 شرکت پتروشیمی ایلام در نظردارد محصولات هگزان ضایعاتی و الیگومر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند

 

آگهی های مزایده   شماره : ILPC-99/007
شرکت پتروشیمی ایلام در نظردارد  محصولات هگزان ضایعاتی و الیگومر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند

نوع محصول : هگزان ضایعاتی به شرح جدول ذیل:

ردیف

نام کالای ضایعاتی

مقدار تقریبی (کیلوگرم)

قیمت پایه هر کیلوگرم (ريال)

1

الیگومر دارای 5% هگزان

25000

000،70

2

هگزان ضایعاتی 40 %

25000

000،75

 

 

 

 

 

- مبلغ تضمین شرکت در مزایده  هگزان 5%: 175 میلیون ریال

- مبلغ تضمین شرکت در مزایده  هگزان 40%: 188 میلیون ریال

- به استناد بند پ ماده 14 ردیف 22 آیین نامه معاملات ، شرکت پتروشیمی ایلام در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می باشد

- اسناد مزایده بر روی وب سایت پتروشیمی ایلام بارگذاری گردیده است لذا از کلیه متقاضیان خرید که امادگی دارند دعوت میگردد در صورت تمایل به شرکت در مزایده اسناد مزایده مندرج در سایت شرکت (ilampetro.com) را دریافت و پیشنهاد قیمت خود را برای هر محصول به صورت پاکت جداگانه تا قبل از ساعت 11 تاریخ 07/11/1399 به صورت پست پیشتاز دوقبضه سفارشی به آدرس: ایلام-چوار- نرسیده به روستای آبزا- مجتمع پتروشیمی ایلام کدپستی: 6936159700  تحویلی به اقای یونس رحمتی به شماره موبایل 09188441293. دبیر کمسیون معاملات ارسال نمایند

همچنین شرکت کنندکان محترم و یا نمایندگان رسمی آنها می توانند با حضور در جلسه برگزاری مزایده به ادرس : ایلام – چوار – مجتمع پتروشیمی ایلام ساختمان مدیریت ساعت 8 صبح روز پنج شنبه تاریخ 09/11/1399 پاکات مزایده را تحویل و در بازگشایی پاکات و اعلام برنده مزایده شرکت نمایند و نیازی به ارسال پاکات از طریق پست پیشتاز نمی باشد

- حضور کلیه ی پیشنهاد دهندگان در جلسه مذکور بلامانع است .

ضمنا تلفن همراه آقای تلوکی به شماره 09183415403 پاسخگوی سوالات خریداران محترم می باشد

توجه: برنده مزایده می بایست ظرف سه روز کاری پس از ابلاغ کتبی کمیسیون معاملات کل مبلغ پیشنهادی را پرداخت و ظرف 10 روز کاری از زمان ابلاغ نسبت به تحویل، برداشت و بارگیری هگزان ضایعاتی مورد معامله اقدام نماید  در صورت عدم واریز کل وجه مورد معامله توسط برنده مزایده ظرف 3 روز کاری، سپرده تضمین شرکت در مزایده  بدون تشریفات قانونی به نفع شرکت پتروشیمی ایلام ضبط و مزایده تجدد خواهد شد همچنین یاداوری می گردد در صورت عدم تحویل گیری ، برداشت و بارگیری هگزان ضایعاتی مورد معامله ظرف 10 روز کاری از زمان ابلاغ مزایده نیز کل مبلغ مزایده بدون تشریفات قانونی به نفع شرکت پتروشیمی ایلام ضبط و مزایده تجدد خواهد شد.

کلیه هزینه های قانونی و هزینه چاپ در روزنامه های رسمی بعهده برنده مزایده می باشد

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0