يکشنبه, 3 مرداد 1400
  • ساعت : ۷:۵۶:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ 
  • کد خبر : ۴۴۴۹
مزایده فروش حدود 200تن محصول DSO
مزايده عمومی شماره: ILPC-99-012 فروش حدود 200تن محصول DSO (سایت ایلام) قیمت پایه برای هر تن 440میلیون ریال کف قیمت می باشد.

 

مزايده عمومی شماره: ILPC-99-012

فروش حدود 200تن محصول DSO (سایت ایلام)

قیمت پایه برای هر تن 440میلیون ریال کف قیمت می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 8 میلیاردو 800 میلیون ریال می باشد که بایستی به یکی از سه روش ذیل به حساب سپرده شماره 01000150967965 به شماره شبا   330210000001000150967965  IR نزد پست بانک ایلام ، شعبه مرکزی، کد شعبه 01054به نام شرکت پتروشیمی ایلام واریز گردد.

الف) چک تضمین شده بانکی به نام پتروشیمی ایلام و در وجه حساب فوق الذکر

ب) ضمانت نامه بانکی با سررسید 6 ماه پس از تاریخ صدور و قابل تمدید در وجه شرکت پتروشیمی ایلام

ج) فیش واریزی

شركت پتروشيمي ایلام در نظر دارد محصول DSO  تولیدی خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان خرید دعوت میگردد در صورت تمایل به شرکت در مزایده اسناد مزایده مندرج در سایت شرکت (ilampetro.com) را دریافت و پیشنهاد قیمت خود را تا قبل ازساعت10صبح روز دوشنبه مورخ 25/12/1399 به صورت پست پیشتاز دوقبضه  سفارشی به آدرس: ایلام-چوار- نرسیده به روستای آبزا- مجتمع پتروشیمی ایلام کدپستی: 6936159700  تحویلی به اقای یونس رحمتی به شماره موبایل 09188441293. دبیر کمسیون معاملات  ارسال نمایند. علاوه بر امکان تحویل پستی متقاضیان محترم و یا نمایندگان رسمی آنها می توانند در جلسه بازگشائی پیشنهاد قیمت ها به ادرس : ایلام – چوار – مجتمع پتروشیمی ایلام ساختمان مدیریت ساعت 10 صبح روز چهار شنبه تاریخ 27/12/1399 حضور یافته و پاکت های پیشنهاد شرکت در مزایده را در محل بازگشایی شخصا تحویل نمایند علیهذا نیازی به ارسال پاکت پیشنهاد قیمت از طریق پست پیشتاز در تاریخ مذکور نمی باشد.

- ضمناخریداران خود بایستی نسبت به نمونه برداری و آنالیز محصول اقدام نمایند و لذا هیچگونه ادعایی در خصوص آنالیز مسموع نمی باشد. تلفن همراه آقای مختاری به شماره 09183401107 پاسخگوی سوالات خریداران محترم درخصوص اطلاعات فنی می باشد .

موکدا توجه شرکت کنندگان را به این نکته مهم جلب می نمايد که برنده مزایده می بایست ظرف سه روز کاری پس از اعلام برنده و ابلاغ کتبی کمیسیون معاملات  کل مبلغ خرید محموله را به حساب پتروشیمی ایلام واریز و متعاقبا ظرف 6 روز کاری از زمان ابلاغ نسبت به برداشت  محموله خریداری شده اقدام نماید  در صورت عدم واریز کل وجه ثمن معامله توسط برنده مزایده ظرف 3 روز کاری، و عدم برداشت در مدت مقرر سپرده تضمین شرکت در مزایده  به نفع شرکت پتروشیمی ایلام ضبط خواهد شد.

-کلیه هزینه های قانونی و هزینه چاپ در روزنامه های رسمی  بر عهده برنده مزایده می باشد.

-به استناد بند پ ماده 14 ردیف 22 آیین نامه معاملات ، شرکت پتروشیمی ایلام در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می باشد.

شرکت پتروشیمی ایلام

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0