يکشنبه, 3 مرداد 1400
  • ساعت : ۱۲:۲۲:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ 
  • کد خبر : ۴۴۵۰
مناقصه اجرای سیستم بسته كولینگ كمپرسورهای واحدجداسازی هوا
آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی مناقصه گران شماره مناقصه: ILPC-T-00-001 شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد"اجرای سيستم بسته كولينگ كمپرسورهاي واحدجداسازي هوا (ASU)" را به صورت EPCCبا برآورد حدودی140,000,000,000ریال از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار نماید.

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی مناقصه گران

شماره مناقصه: ILPC-T-00-001

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد"اجرای سيستم بسته كولينگ كمپرسورهاي واحدجداسازي هوا (ASU)" را به صورت EPCCبا برآورد حدودی140,000,000,000ریال از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار نماید.

لذا جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران بدینوسیله از شرکت های واجد شرایط دعوت میگردد مدارک و مستندات مورد نیاز مندرج در سایت شرکت(ilampetro.ir) را حد اکثر تا تاریخ 28/01/1400به آدرس ذیل  ارسال نمایند.

آدرس: ایلام-چوار نرسیده به روستای آبزا- مجتمع پتروشیمی ایلام- کمیسیون معاملات

کدپستی:   6936159700 

تلفن: 5-08433360782      داخلی 3014

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0