سه‌شنبه, 28 ارديبهشت 1400
  • ساعت : ۱۲:۳۹:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ 
  • کد خبر : ۴۴۵۱
مناقصه طراحی، ساخت و نصب سیستم اسمز معكوس
آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی مناقصه گران شماره مناقصه: ILPC-T-00-002 شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد"طراحی، ساخت و نصب سیستم اسمز معکوس با ظرفیت 80 Lit/s" واحد آب را به صورت EPCCبا برآورد حدودی280,000,000,000ریال از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار نماید.

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی مناقصه گران

شماره مناقصه: ILPC-T-00-002

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد"طراحی، ساخت و نصب سیستم اسمز معکوس با ظرفیت 80 Lit/s" واحد آب را به صورت EPCCبا برآورد حدودی280,000,000,000ریال از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار نماید.

لذا جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران بدینوسیله از شرکت های واجد شرایط دعوت میگردد مدارک و مستندات مورد نیاز مندرج در سایت شرکت(ilampetro.ir) را حد اکثر تا تاریخ 28/01/1400به آدرس ذیل  ارسال نمایند.

آدرس: ایلام-چوار نرسیده به روستای آبزا- مجتمع پتروشیمی ایلام- کمیسیون معاملات

کدپستی:   6936159700 

تلفن: 5-08433360782      داخلی 3014

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0