جمعه, 26 شهريور 1400
  • ساعت : ۱۰:۳۹:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ 
  • کد خبر : ۴۴۵۴
آگهی فراخوان عمومی خرید خدمات فشار افزایی اتیلن “تأسیسات فشار افزایی اتیلن”
شركت پتروشيمي ايلام در نظر دارد، خدمات فشار افزايي اتيلن توليدي خود را براي تزريق بـه خـط لولـه اتـيلن غرب، به ظرفيت تقریبی سالانه 160 هزار تن (15 الی 20 تن بر ساعت) از طريق برگزاري مناقصه عمومي به صورت قرارداد 3 ساله واگذار نمايد.

شركت پتروشيمي ايلام در نظر دارد، خدمات فشار افزايي اتيلن توليدي خود را براي تزريق بـه خـط لولـه اتـيلن غرب، به ظرفيت تقریبی سالانه 160 هزار تن (15 الی 20 تن بر ساعت) از طريق برگزاري مناقصه عمومي به صورت قرارداد 3 ساله واگذار نمايد.
لذا از كليه شركت هائی كه حداقل انجام يك مورد  فعاليت مشابه را در كارنامه کاری خود دارند دعوت بعمل می آید تا برای دریافت مدارک ارزیابی کیفی از طریق منوی بازرگانی، زیرمنوی مزایده و مناقصه، حداکثر تا تاريخ 1400/02/01 دریافت و خوداظهاری مربوطه را بارگذاری نموده و حداکثر تا تاریخ 1400/02/12 به آدرس زیر ارسال نمایند.

ایلام - چوار - نرسیده به روستای آبزا - مجتمع پتروشیمی ایلام - ساختمان مدیریت - کمیسیون معاملات - کد پستی 6936159700

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0