جمعه, 26 شهريور 1400
  • ساعت : ۹:۲۰:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ 
  • کد خبر : ۴۴۵۶
اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی شماره ILCP-T-00-003
مناقصه عملیات انبارش محصولات پلی اتیلن، بارگیری و انبارهای مرکزی بصورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

مناقصه عملیات انبارش محصولات پلی اتیلن،  بارگیری و انبارهای مرکزی بصورت الکترونیکی برگزار خواهد . متقاضیان شرکت در این مناقصه، جهت دریافت اسناد مناقصه و تهیه و تکمیل و ارسال الکترونیکی پیشنهادها، می‌توانند از طریق منوی سامانه‌های مرتبط، گزینه سامانه معاملات را انتخاب نمایند.

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0